EN KZ TR İletişim

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMUII. Uluslararası Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler Sempozyumu

Dil eğitimcileri, araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler - 2024" başlıklı 2. Uluslararası Bilimsel Sempozyumuna bildirilerini sunmaya davetlidir.

 

2023'te çevrimiçi bir etkinlik olarak başlayan Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Bilimsel Sempozyumu, yıllık bir etkinlik ve bir gelenek haline gelmeyi hedeflemektedir. "Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Konular - 2024" başlıklı 2. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, İngilizce ve Türkçenin dil öğretimi topluluklarının yanı sıra ilgili alanlara, teori ve uygulama arasındaki bağlantıları teşvik etmek ve araştırma bulgularının çeşitli bağlamlarda uygulanmasına ilişkin çeşitli bakış açılarını keşfetmek için olağanüstü bir akademik platform sunmak amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.