EN KZ TR İletişim

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMUSempozyum Hakkında

2023'te çevrimiçi bir etkinlik olarak başlayan Uluslararası Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler Bilimsel Sempozyumu, yıllık bir etkinlik ve bir gelenek haline gelmeyi hedeflemektedir. "Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler - 2024" başlıklı 2. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, İngilizce ve Türkçenin dil öğretimi topluluklarının yanı sıra ilgili alanlara, teori ve uygulama arasındaki bağlantıları teşvik etmek ve araştırma bulgularının çeşitli bağlamlarda uygulanmasına ilişkin çeşitli bakış açılarını keşfetmek için olağanüstü bir akademik platform sunmak amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Sempozyum, yabancı dil eğitmenlerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, İngilizce ve Türkçenin öğretimindeki en son araştırmaları, öğretim yaklaşımları ve en yeni uygulamalar hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca, dil eğitmenlerinin deneyimlerini, fikirlerini ve kaynaklarını meslektaşları, araştırmacılar ve alandaki profesyonellerle paylaşmaları için ağ oluşturma fırsatları sunarak işbirliğini ve topluluk gelişimini artırır.  Bununla birlikte, dil öğretiminde yeni fikirlerin ve yaklaşımların değişimini teşvik eder. Eğitimciler bilgi paylaşabilir, sorunları tartışabilir ve dil öğrenme çıktılarını iyileştirmek için yeni yöntemler üzerinde beyin fırtınası yapabilirler. Teknolojideki muazzam gelişmeler göz önüne alındığında, sempozyum, yabancı dil öğrenimini geliştirebilecek yeni araçların, yazılımların ve prosedürlerin araştırılması da dahil olmak üzere teknolojinin dil öğretimine dahil edilmesine odaklanmaktadır.