EN KZ TR İletişim

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMUÖnemli Tarihler

Sempozyum Çağrısı29 Aralık 2023
Özet Gönderimi İçin Son Tarih29 Ocak 2024
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih19 Şubat 2024
Kabul Edilen Bildirilerin Bildirimi 23 Şubat 2024
Sempozyum Programı Duyurusu25 Şubat 2024
Sempozyum Tarihi28 -29 Şubat 2024
Sempozyum Bildiri Kitabının Yayımlanması 

20 Mart 2024