EN KZ TR İletişim

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMUBildiri Yazım Kuralları

1. Bildiri metinleri 6-8 sayfayı (А 4 formatıgeçmemeli ve MS Word programında 14 punto ile yazılmalıdır. Tablolar, çizelgeler, şekiller başlıklarıyla birlikte verilmeli ve Windows programında düzenlenmiş olmalıdır. 

2. Kenar boşlukları: Üst – 2 cmAlt – 2 cmSağ – 1,5 cmSol – 3 cm., Yazı tipi – Тimеs New Roman, Punto – 14

3. Satır aralığı – 1Paragraf başı –cm.

4. Bildirinin sonunda kaynakça listesi yer almalıdır. Alıntılar dikey parantez içerisinde kaynak gösterilmeli ve aynı kaynak tekrarlanırsa sıra numarası ile eserin sayfası gösterilmelidir.  Örneğin: [7, 3 s.]. İngilizce nüshasında virgülün yerine nokta konacaktır. Örneğin, diğer dillerde 1, 2 s. olarak gösterilen kaynak İngilizcede 1. 2 polarak değiştirilmelidir.

Makalenin yapısı Makale başlığı, Özet, IMRAD - buradaki I – Introduction (Giriş), M – Methods (Yöntem), R – Results (Bulgu), A – ve, D – conclusion+discussion (Tartışma ve Sonuç), Kaynakça, Ekler şeklinde uluslararası makale biçimine uygun olarak düzenlenmelidir.

Makale Örneği

 

METİN OKUTMA YOLUYLA KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

(Makalenin tam başlığı ortada ve büyük harflerle yazılmalıdır)

 

Doç. Dr. Guldana UMAROVA

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

e-posta.....................@ayu.edu.kz

(Yazarın adı soyadı, unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi)

 

Özet150 kelimeden az olmamalıdır ve önce makalenin yazıldığı dilde, sonra İngilizce / Türkçe, Kazakça ya da Rusça olarak üç dilde verilmelidir.

Anahtar Kelimeler. Özetten sonra özetin yazıldığı dilde 5 kelime olmalıdır.

 

GİRİŞ.

Metin... Metin... Metin...

 

Alt Başlıklar – soldan, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır.

 

Bildiri alıntıları ve metni GOST stilinde yazılmalıdır.

 

Bilim Kurulu bildirileri seçme ve eleme hakkına sahiptir.