EN KZ TR İletişim

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL EĞİTİMİNDE GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMUSempozyum Çağırısı

Dil eğitimcileri, araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler - 2024" başlıklı 2. Uluslararası Bilimsel Sempozyumuna bildirilerini sunmaya davetlidir:

Bildiri konuları aşağıdaki temaları kapsamaktadır:

  • İngilizce ve Türkçe Eğitiminde Güncel Konular
  • Uluslararası Bir Dil Olarak İngilizce
  • Türk Dünyasında Türk Dilinin Önemi
  • Türkçe ve İngilizce Eğitiminde Yeni Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler
  • Türkçe ve İngilizce Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma katılım ücretsizdir!